Ngày: 28-05-2018

          Rất đơn giản chúng tôi hiểu được rằng treo đầu dê bán thịt chó và mất niềm tin là mất tất cả. Việc có được niềm tin của khách hàng không phải là chuyện ngày một ngày hai, và cũng không hề đơn giản một tí nào. Do vậy chúng tôi dồn vào công trình những tình cảm thật sự. Từ những khách hàng chúng tôi có thêm được những đối tác, từ những công trình chúng tôi có thêm được những người Anh, người Chị giúp chúng tôi phát triển.

 


Tags:Tin tức nổi bật

Quảng cáo