Ngày: 29-05-2018

Ưu tiên các tiêu chí như:

- Nội dung sân vườn theo chủ đề, theo phong cách kiến trúc 

- Áp dụng phong thủy trong bố cục.

- Sử dụng nguyên vật liệu an toàn cho sức khỏe, cho sử dụng.

- Ưu tiên công năng sử dụng thực tế một cách bền vững

- Tự động hóa trong chăm sóc phát triển của khu vườn dù lớn hay nhỏ.


Tags:Tin tức nổi bật

Quảng cáo