Giới thiệu

Giới thiệu

Bản thân tôi là kiến trúc sư ngoài việc thiết kế tôi còn trực tiếp đứng giám sát thi công từ 2003. Qua 15 năm kinh nghiệm nên ngay từ giai đoạn chốt ý tưởng với khách hàng thì đã có thể hiểu rõ được công trình sẽ cần gì, tiến hành như thế nào, hoàn thiện ra sao, sử dụng lâu dài như thế nào.


Tin tức nổi bật

Quảng cáo